Knæk koden til en bedre integration

I Integrations-portalen.dk er det vores samfundsambition at få unge med svag tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet i gang med fritidsjob og iværksætteri.

Vi vil gennem integrationsprojekter bryde den negative cirkel ved at vise de unge, at erhvervslivet har brug for dem – og vise erhvervslivet, at det har brug for de unge mennesker.

De udfordringer, vi sjældent italesætter, er en afgørende hindring for at få unge med svag tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet i gang med fritidsjob og iværksætteri. Det utalte kommer til at blokere for at knække koden til netværk og kommunikation, for de unge kan have svært ved at forstå det sprog og de handlinger, der skal til for at få adgang til netværk og fritidsjobbene.

Integrationsprojekter skal sætte skub i fritidsjob og iværksætteri

Gennem integrationsprojekter og masterclases vil vi hjælpe unge med en anden etnisk baggrund end dansk og unge, hvis familier ganske enkelt ikke kan fortælle, hvad der skal til, fordi de tager udgangspunkt i egen tilgang, værdier og sprog i gang med fritidsjob og iværksætteri.

Manglende ressourcer behøver ikke at være årsagen til, at familien ikke kan give den ballast, de unge har brug for. Det handler i høj grad om kultur og om selvopfattelse, og det er vigtigt at tage fat her, før netværk og kontakter sættes ind for at etablere konkrete aftaler. Ellers vil den unge typisk snuble og blive valgt fra.

Hvordan lykkes vi?

Integrationsindsatsen bygger på ressourcestærke og tilgængelige voksne, der har kompetencer og viden til konkret at hjælpe, vejlede, støtte, informere og formidle på områder som adfærd, kommunikation og spilleregler på arbejdsplads og i samfund.

Vi arbejder med en håndholdt indsats båret af relationen til den enkelte unge og tilbyder netværk, kurser og undervisning i kultur og jobsamtaler. Vi sætter unge sammen med direktører og andre unge, der har fritidsjobs, hvor de dels tjener penge men endnu vigtigere får adgang til og bliver en del af det danske samfund.

Integrationsprojekter, som eksempelvis Fiskeskolerne, hjælper med at knække de negative cirkler og giver unge med en svag tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet adgang til fritidsjobs, det danske samfund og er medvirkende til at bryde den sociale arv.

Et langsigtet resultat af integrationsprojekterne er, at de unge får såvel praktiske arbejdsrelaterede færdigheder, et større netværk og et stærkere tilhørsforhold til samfundet, og at de på sigt vil kunne fungere som en slags rollemodeler og mentorer for yngre søskende og deres eget netværk.