LAG OG FRILUFTSRÅDET STØTTER INTEGRATIONSPROJEKTER

Integrations-Portalen samarbejder med LAG, Landdistriktspuljen og Friluftsrådet om at skabe fritidsjob og iværksætteri for unge med svag tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet.