Når dine personoplysninger behandles i ’Knæk Koden’ regi værner vi om dine personoplysninger, og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov. ’Knæk Koden’ er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og har følgende kontaktdata: Knæk koden Telefon: 20114113 Mail: info@fritidsjob.nu
 1. Hvilke personoplysninger behandler ’Knæk Koden’?
’Knæk Koden’ indsamler oplysninger som navn, adresse, fødselsdag, mailadresse, telefonnummer, kompetencer og erfaring. Behandlingen af personoplysninger sker når oplysninger indsamles, registreres, systematiseres, opbevares, videregives og slettes.
 1. Hvor kommer oplysningerne fra?
Det er typisk oplysninger, deltagere på ’Knæk Koden’ selv har udleveret i forbindelse med deltagelse i projektet.
 1. Formålet med ’Knæk Koden’s behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger som led i opgaven med at udarbejde CV samt matche deltagerne i projektet med relevante opgaver i forhold til fritidsjob.
 1. Principper for ’Knæk Kodens’ behandling af personoplysninger
Lovligt og fair Vi behandler personoplysninger på lovlig og fair vis og i overensstemmelse med dine rettigheder. Da mange deltagere er under 18 år, sørger vi for at forældrene er orienteret og indforstået med ’Knæk Kodens’ formål. Formålsafgrænset Vi indsamler personoplysninger til et specifikt formål og oplysninger vil kun blive brugt til det formål, som de oprindeligt blev samlet ind til. Transparent Når vi indsamler personoplysninger, sikrer vi, at du har den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig. Dataminimeret Vi indsamler kun de personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til det formål, som de er indsamlet til. Nøjagtigt De personoplysninger, som vi behandler, er nødvendige, og skal være korrekte og opdaterede. Tidsbegrænset Personoplysninger vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet til. Fortroligt Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere kender retningslinjerne for fortrolig behandling af personoplysninger og ved løbende at uddanne medarbejderne i, hvordan personoplysninger må behandles.
 1. Dine rettigheder
Ifølge persondataforordningen har du ret til:
 • At få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger.
 • At få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet om dig, og hvordan de bliver brugt.
 • At få rettet forkerte oplysninger om dig.
 • At få slettet dine personlige oplysninger i visse tilfælde, før den generelle sletteperiode udløber.
 • At få begrænset behandlingen af dine oplysninger i visse særlige tilfælde.
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og mod at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring fx ved profilering.
 • At få en oversigt over de indsamlede oplysninger om dig
 • At blive underrettet direkte, hvis der skulle ske noget med dine oplysninger fx ved brud på datasikkerheden.
 1. Opbevaring og sletning
De oplysninger, som ’Knæk Koden’ indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i vores interne it- og dokumenthåndteringssystemer. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.
 1. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om, hvordan du klager på www.datatilsynet.dk.
 1. Persondataretlige love
Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger. Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov: EU persondataforordning (EU)679/2016 Databeskyttelseslov LOV 502/2018