Parat - Fiskeskoler

Rekruttering og planlægning

Konceptet er ret enkelt: Hver anden uge i fiskesæsonen mødes frivillige lystfiskere fra de lokale sportsforeninger med en gruppe unge for at fiske, snakke og spise sammen.

Som en del af konceptet er dette også et greb i at give flere nye medborgere med flygtningebaggrund forståelse for – og tilknytning til – den danske natur og til foreningslivet i almindelighed. Alt sammen ved at opleve dansk sportsfiskerkultur, som den former sig i hverdagen.

Først skal I finde deltagerne til fiskeskolen

Som noget af det allerførste skal informationen sendes ud på Facebook og slås op på jeres forenings hjemmeside. Dernæst sendes en pressemeddelelse til den lokale presse.

Se eksempel her

Projektet har vist, at der er flere indgange til at finde deltagere

Skoler: Da mange af foreningerne i forvejen er opsøgende over for skolerne, er dette en naturlig rekrutteringskanal. En god indgang kan være skolereformen, som giver mulighed for, at en naturtekniklærer kan bruge tid på f.eks. at tage ud at fiske. Det er med til at lagre fiskeinteressen. Erfaringen fra Odense er at man får mest ud af at tage direkte kontakt til en lærer – måske en, der fisker i forvejen. I Horsens brugte man den lokale skole som døråbner. Hør her, hvordan de gjorde i Horsens.

Kommuner: En anden rekrutteringskanal kan være kommunerne. Her findes der ofte gode kræfter til at hjælpe med at finde deltagerne.

Boligforeninger: En tredje indgang kan være boligforeninger. Foreningen AROS har kørt et forløb med Boligforeningen i Brabrand, som handlede om at få fædre til at fiske med deres sønner.

Dernæst skal det faglige indhold planlægges, hvor der tages højde for alt det praktiske, og hvornår forskellige former for fiskeri er i sæson.

Hvornår er der de bedste fangstmuligheder, hvad motiverer de unge, og hvordan er de lokale muligheder? Generelt er der gode erfaringer med en kombination af blandet praktisk fiskeri ved eget vand, fiskeri på kysten og i put & take. Deltagerne skal gerne præsenteres for forskellige fiskemetoder.

Der er selvfølgelig udgifter forbundet med at drive en fiskeskole. Herunder bl.a. grej til deltagerne.

Se eksempel på regnskab her

Nogle fiskeskoler har søgt yderligere midler hos kommunen – fx kommunens integrationspulje. Der er også gode muligheder for at søge sponsorering i de lokale grejbutikker.

Information til interesserede forældre

Download eksempel på faktaark

Få gode tips til rekruttering

Jan Karnøe fra Horsens og Omegns Sportsfiskerforening giver tips til rekruttering af deltagere til fiskeskolen:

3 gode råd

1) Kaffemøde med Fritidsforvaltningen

For at få en lidt bedre økonomi, kan det være en god ide at kontakte fritidsforvaltningen i kommunerne. Man kan komme langt med at være lidt taktisk. F.eks. kan kaffemøder med lokalpolitikere være givet godt ud.

2) Annoncering på byens Facebook-side

En god ide er også at annoncere fiskeskolen på byens Facebook-side. Det giver mange deltagere.

3) Kontakt den lokale presse

Det er en god historie, og det er ikke svært at få lokal pressedækning på en fiskeskole.

3 gode råd til rekruttering