Klar-Fiskeskole

Derfor skal din forening starte en fiskeskole

Formålet med fiskeskoler er, at fiskeriet skal give unge nye fællesskaber, hvor de møder ansvarlige voksne. For nogle unge kan det være en ny fritidsaktivitet, og for andre kan det udgøre et trygt rum med gode voksenrelationer. Projektet baserer sig på, at de frivillige i sportsfiskerforeningerne kan skabe gode relationer til de unge i kraft af deres livserfaring og håndelag med stang og line.

Målgruppen er unge mellem 12 og 20 år. Vi tror på, at fiskeskoler kan noget helt særligt, når vi samler unge danskere og unge med anden kulturbaggrund end dansk. Lystfiskeri skaber bånd på tværs af mange kulturer, og disse fællesskaber kan skabe integration med afsæt i de frivilliges viden om lystfiskeri og generelle livserfaring.

Endelig er det naturligvis også formålet, at de unge skal stifte bekendtskab med foreningslivet og dermed forhåbentlig på sigt tegne et medlemskab i den enkelte forening.

Som en del af det at gøre sig klar til at etablere en fiskeskole skal man gøre sig nogle vigtige overvejelser:

 • Er det en ide, som bestyrelsen bakker op om? Er der en kultur i foreningen, som kan bakke op om et sådant projekt. Er foreningen sat i verden for blot at sikre fiskevand, eller vil man være en del af lokalsamfundet?
 • Findes der tilstrækkeligt med frivillige til at løse opgaven? Engagementet er afgørende. Det er frivillighedskulturen, der løfter projektet. Der bruges en del tid på det, og derfor skal det også være meningsfuldt at bidrage. Gennemsnitligt skal der bruges omkring 60 timer pr. person over en 3 måneders periode.
 • Har foreningen den nødvendige rummelighed? Rummelighed er afgørende for, at det bliver en god oplevelse. Der er brug for tålmodighed, når deltagerne ikke afholder mødetidspunkter, eller når pigerne møder op i tyl og laksko.

Lær mere om fiskeskolen

Jan Karnøe fra Fiskeskolen ved Horsens og Omegns Sportsfiskerforening fortæller, at man skal have tålmodighed med de unge og ikke være efter dem hele tiden.

Gode argumenter til bestyrelsesmødet

Argumenter for at holde fiskeskole:

 • Faldende medlemstal
 • Skabe mulighed for at arbejde med aspiranter til juniorafdelingen
 • Synliggøre at foreningsliv kan noget specielt
 • Give unge unikke naturoplevelser
 • Knytte bånd til unge – være en voksenven
 • Fiskeskoler skaber synlighed i lokalsamfundet
 • Fiskeskoler kan give foreningerne mulighed for at udvikle sig
Argumenter

Forventet tidsforbrug for frivillige

Tidsforbrug

Så mange timer kan du forvente at bruge:

 • Forberedelsesmøder lokalt (2-3 møder af 2 timers varighed)
 • Evt. møder med kommunen eller andre i forbindelse med hvervning af deltagere
 • Deltagelse i fiskeskolerne (2-5 timer per mødegang inkl. forberedelse og oprydning)
 • Samlet tidsforbrug for en fiskeskole: ca. 50-60 timer per person

3 gode råd

1) Flad struktur motiverer frivillige:

Erfaringen har været, at det er nemmest at engagere en eksisterende gruppe, hvor der er god kemi og hvor der ikke er noget hierarki.

2) Lav samspil med andre projekter:

Det har vist sig at man sagtens har kunnet lave samspil med andre projekter, og at det giver rigtig god mening. F.eks. med Bliv NaturligVis, som er et tilbud til skoleklasser, hvor man får undervisningsmaterialer og besøg fra jægere og lystfiskere til den åbne skole.

3) Vær stolt, og fortæl en god historie:

Det frivillige arbejde har stor betydning for integrationen i en tid, hvor visse befolkningsgrupper lider under fordomme og stigmatisering. Under fiskeriet lærer man de unge mennesker at kende og får en tæt relation til dem. Det er brobygning, hvor man lærer at forstå hinanden.

3 gode råd