Hold fast - Fiskeskoler

Hvordan fastholder vi de unge?

Så er fiskeskolerne afsluttet. De unge har fået foræret deres fiskegrej, og forhåbentlig har de gode fiskeoplevelser og nye venskaber med sig.

Relevant spørgsmål om fastholdelse

Hvordan kan vi gøre foreningsdeltagelse attraktivt, så deltagerne fortsætter i juniorafdelingen?

Som et supplement til fiskeskolerne har de i Odense gjort sig erfaringer med at invitere til en-dags fiskearrangement 5 lørdage ved skovsøen. Der kom motiverede unge sammen med deres forældre, og der blev hygget og grillet pølser. Det har betydet, at de i dag har en juniorafdeling med 40-50 juniorer. Det giver meget at have forældre med. De lærer personerne fra klubben at kende – og det har vist sig at være et vigtigt fastholdelseskneb.

7 ud af 10 unge fortsatte

7 ud af 10 unge fortsatte i juniorafdelingen efter at have deltaget i fiskeskolen med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening i efteråret 2019.

Lysten skal være drivkraften

Det er lysten, der skal drive værket – se videoen med to af deltagerne på fiskeskolen med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening.

3 gode råd

1) Forældre skal med

Forældrene skal have tillid til de personer, der står bag foreningsarbejdet.

2) Lav en folder

Lav en beskrivelse af jeres forening, hvad man laver, og hvad det koster at være medlem.

3) Fasthold kontakten via SMS

Lav direkte kontakter, når der er spændende arrangementer, så de unge kan få flere oplevelser med fiskeriet, inden de melder sig ind.

Hold fast 3 gode råd