Odense er på vej til at blive en moderne storby. En by med en livlig bykerne, en by med grønne åndehuller og en by med aktive lokalmiljøer. Men Odense er også stadig en by, der rummer udsatte områder. Områder, hvor mulighederne ikke er de samme som i resten af byen.

Det største af de udsatte områder er Vollsmose, landets største ghettoområde. Her lever og bor 7.700 odenseanere fordelt på lige under to kvadratkilometer. Vollsmose er på den ene side et naturskønt område med et stort menneskeligt potentiale. Men Vollsmose er på den anden side også en bydel med store udfordringer.

Vi ser desværre, at uhensigtsmæssige mønstre gentager sig på tværs af generationer. Gentagelser der betyder, at børnene i Vollsmose skal arbejde hårdere end andre børn for de samme muligheder i livet. Mere end halvdelen af de 18 til 64-årige har hverken en uddannelse eller et arbejde at stå op til om morgenen. Og endelig er der blandt nogle en opfattelse af Vollsmose som et sted med problemer i forhold til kriminalitet, uroligheder og manglende integration.

Deltagelse i foreningslivet giver bedre integration

I Integrations-Portalen arbejder vi sammen med Odense Kommune. Gennem dialog og faglige input inspirerer og udfordrer vi kommunen på, hvad der skal til for at få beboerne i Vollsmose til at bruger fritids- og kulturtilbud mere, og hvordan vi sammen kan bringe foreningslivet op på niveau med det øvrige fritidsliv.

 

Tankesæt

  • Hvordan flytter man mennesker?
  • Det handler om kultur og ”være i hinandens sko 24 timer”.
  • Hvordan tænker folk?
  • Skriftlighed vs. mundtlighed.
  • Hvordan undgår vi at begynde forfra hver gang?