Mange unge flygtninge og indvandrere kæmper med at blive en integreret del af det danske samfund. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk taget initiativ til projektet ”Fiskeskoler for flygtninge”, der skal hjælpe de unge ud i foreningslivet, og samtidig hjælpe foreningerne med at byde dem indenfor.

Fiskeskoler for flygtninge

Fiskeskoler for flygtninge er et 2-årigt integrationsprojekt drevet af Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk.

Friluftsrådet støtter projektet med midler fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv. Medfinansieringen kommer fra LAG Odder-Hedensted og Landdistriktsmidler bevilliget af Erhvervsstyrelsen.

I projektet deltager foreløbigt Vejle Sportsfiskerforening, Odense Sportsfisker Klub, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Kolding Sportsfiskerforening. I løbet af 2019 skal hver forening afholde et fiskeskoleforløb for unge med mindst 10 mødegange.

Erfaringerne fra projektet vil blive samlet i en drejebog, som andre foreninger kan følge.

Fiskeskolen – fortalt af børn og voksne

Nye venskaber opstår, når børn med forskellige kulturelle baggrunde mødes for at lære at fiske sammen med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. Fiskeskolen er en del af et fælles projekt mellem Integrations-portalen.dk, Gudenåen som dynamo og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Fiskeriskolerne i P4

Hør omtale af Fiskeriskolerne i P4 Eftermiddag, der hver dag sender direkte radio med fokus på dagens vigtigste historier i Trekantområdet.

Snapshots fra fiskeskolerne